Przedstawiamy naszych podopiecznych, przyjaciół i szczęśliwe historie adopcji.